• Lịch thi các lớp học lại hệ liên thông

  Lịch thi các lớp học lại hệ liên thông:
  Lớp 1: Sức bền liên thông :XDDCNTT - và Á châu K 20.2 A và B - CĐB20.1 CĐKTKTHN
  Lịch thi: 7h15 ngay 1/11/2017( p301A5)
  Lớp 2: Sức bền liên thông: CĐB tt và QTKD K19
  Lịch thi: 9h00 ngay 1/11/2017. (P301A5)
  Lớp 3: SBLT: XĐCN - CNB k19 và XĐCNTM k19
  Lịch thi: p301A5 – ngày 2/11/2017- 13h00.
  Lớp 4: SBLT: XĐCN - CN A k19 và XDCN k19
  Lịch thi: p301A5 – ngày 2/11/2017- 15h00.
  Lớp 5- Cơ học vật rắn biến dạng:
  Lịch thi: p301A5 – ngày 31/11/2017- 09 h00.