• Điểm thi môn SBVL hệ LT lớp XDDDCN & CĐCNTM K19 ngày thi 04/10/2016