• Thông báo lại pḥng thi môn SBVL F1 thứ 7 (25.10) hệ Tại chức

    Pḥng thi môn SB F1 hệ tại chức vào sáng thứ 7 (25.10) được chuyển sang pḥng 401A7