• Lịch học lại Cơ học vật rắn biến dạng và lư thuyết đàn hồi hệ chính quy

    Chiều Thứ 4 (27/8), chiều thứ 5 (28/8) chiều thứ 6 (29/8) học pḥng 401A3B
    Chiều thứ 7 (30/8) học pḥng 401A3B
    Chiều thứ 4 (3/9) học pḥng 502A3.
    Thời gian học bắt đầu từ 14h.
    Giảng viên: thầy Hà Văn Quân 0978525425