• LICH BOI DUONG SBVL NAM HOC 2013-2014

    - Lịch học bồi dưỡng SBVL bắt đầu từ thứ 6 (27/12/2013), 18h00, P502A2.
    - Từ 30/12/2013 đến 18/4/2014: học hàng tuần vào tối thứ 2; 4 ;6 tại pḥng 503A2 (18h00)
    - Thân mời tất cả các em sinh viên đă học xong SBVL F1 tham dự.
    - Mọi thắc mắc liên hệ cô Nga; 0984309129