• LICH THI TAI CHUC 10/12-14/12/2013

    - Ngày 12/12/2013; CHIỀU ca 1 (13h00-15h00)- P501a7- môn SBVL F1- LỚP CĐB 48; CĐB T8; CĐBCTCP 48.
    - Ngày 14/12/2013
    _Sáng Ca 1 (7h00-9h00) – P305A5- môn sbvl F1 – lớp cđb 47+ cđb 47 T8

    _ Sáng ca 2(9h00-11h30) – P202A8 – Môn SBVL; lớp KTXD 48 – Môn F1; lớp CĐB ctcp 47
    -Chiều ca 2 (15h00-17hh00) – P302A5 – môn SBVL F2 ; Lớp CĐB 47 CTCP+ CĐB 47