• Thông báo học lại lớp chung hệ tại chức, hoàn thiện kiến thức.

  Phần lịch học c̣n trống là chưa sắp xếp được lịch học. Sv theo dơi thường xuyên, lịch học sẽ được thông báo vào thứ 2 và thứ 5 hàng tuần

  Lớp 10: Lư thuyết đàn hồi : Tất cả các lớp TC các khóa.
  Giáo viên : Trịnh Minh Hải
  Lịch học : Chieu 3,4,5/5 p204A8

  Lớp 11: Lư thuyết đàn hồi : Tất cả các lớp Hoàn thiện kiến thức các khóa.
  Giáo viên : Vũ Văn Thành
  Lịch học : Toi 7,8,9/5 P503A3

  Lớp 12: SBVL HTKT: Tất cả các lớp hoàn thiện kiến thức các khóa thuộc khoa công tŕnh, cơ khí và thuộc viện.
  Giáo viên : Đỗ Minh Thu
  Lịch học : Sang 7/5 p105A5, 8,9/5 P502A3

  Lớp 13: SBLF1 : Các lớp tại chức công tŕnh thuộc khóa 43 trở về trước + lớp CĐB CTCP, CĐB NC, CĐB t8 CĐB XK K44 + các danh sách bổ sung.
  Giáo viên : Tạ Thu Hiền, Vũ Ngọc Linh
  Lịch học : Thứ 2 ngày 23/4 học tối 18h pḥng 108A5, 24/4;25/4;26/4;27/4 P108A5 học tối.

  Lớp 14: SBLF1: Các lớp tại chức công tŕnh thuộc khóa 44 khác các lớp thuộc lớp số 13.
  Giáo viên : Vũ Ngọc Linh, Lương Xuân Bính
  Lịch học : Thứ 2 ngày 23/4 học tối 18h pḥng 108A5, 24/4;25/4;26/4;27/4 P108A5 học tối.

  Lớp 15: SBLF2: Tất cả các lớp, các khóa.
  Giáo viên : Đỗ Xuân Quư, Hà Văn Quân
  Lịch học : Sang 8,9,10,11/5 P105A5; 12/5 p304A2 Thay đổi lại: Chiều thứ 4(9/5); thứ 5 (10/5) học p202a3B bắt đầu 14h. Sáng 11, 12 nghỉ. Thi chiều 12/5 p202A5