• LỊCH ÔN THI OLYMPIC SỨC BỀN VẬT LIỆU

    Chiều thứ 7 (ngày 07/01/2012) : 14h tại pḥng 403A2
    Tối thứ 4 (ngày 11/01/2012) :18h tại pḥng 403A2
    Chiều thứ 7 (ngày 14/01/2012) : 14h tại pḥng 403A2