• THÔNG BÁO VỀ ĐIỂM HỌC LẠI LỚP CHUNG

    Bộ môn SBVL thông báo!!!

    Hiện nay chúng tôi đă Up điểm học lại lớp chung của một số lớp trên trang Web bộ môn (xem các bài viết trong trang web)

    Những lớp c̣n lại chúng tôi sẽ Up ngày 03/01/2012